Alternetif Akım Nedir? AC Alternatif Gerilim

Genellikle AC olarak karışımıza çıkan alternatif akım terimi İngilizce Alternating Current dan gelmektedir. Aşağıdaki resimden de görüleceği gibi DC voltaj grafik üzerinde sabit-düz ilerlerken AC voltaj dalgalı bir şekilde ilerlemektedir. AC voltajlar dalgalı sinyallerdir ve bu dalga genelde sinüs dalga şeklindedir.

AC sinyalin dalgalı olma sebebi üretilme yönteminden kaynaklanmaktadır. AC sinyaller genelde elektrik generatörler (alternatörler) tarafından üretilir. Bu generatörler dönerken içerisinde oluşan manyetik alan sargıları etkileyerek elektrik üretilmesini sağlar. Her bir dönüşte bir tam dalga üreten bu generatörler sinüs şeklinde bir elektrik dalgası oluşmasına sebep olur.

Evlerde kullandığımız elektrik 220V AC gerilimlerdir. Evlerimize gelen elektrik Termik ve Hidrolik santrallerde dönen bir generatör tarafından üretildiği için 50Hz frekansa sahip Alternatif akımlı elektrik kullanmaktayız. Elektrik üretim santrallerinde genellikle üç faz ve yüksek voltaj olarak üretilen elektrik trafolarla gerilimi düşürülerek ve bina girişlerinde tek faza indirilerek evlere dağıtılmaktadır.

Ülkelere ve kıtalara göre evlerde kullanılan elektriğin frekansı ve gerilimi değişse de dünya genelinde evlerde ve sanayide AC gerilim kullanılmaktadır. AC sinyallerde faz nötr ve toprak bulunmaktadır. Bu fazların ne olduğunu öğrenmek için Faz, nötr, toprak nedir?

Not: DC gerilimler AC gerilimlerden daha tehlikelidir. Gerilimdeki frekans arttıkça elektrik daha yüzeyden gitme eğilimi gösterir bu yüzden gerilimin frekansı ne kadar yüksekse derimiz üzerinden akmaya başlar ve kalp gibi hayati organlara daha az zarar verir.

DC Gerilim nedir?

AC-DC Dönüştürücü nedir?

Paylaş: