Dünya Enerji Kaynakları ve Potansiyeli

Günümüzden yaklaşık 12 Milyar TEP olan dünya enerji ihtiyacının 2035 yılında bu günkü politikalar takip edilirse 18 Milyar TEP değerini aşacağı tahmin edilmektedir. Bir diğer ifade ile dünya enerji tüketiminin %53 artacağı öngörülmektedir ve bu artışın yarısının Çin ve Hindistan tarafından tüketileceği düşünülmektedir (TMMOB 2015).

“Küresel Biyoenerji İstatistikleri” raporuna göre dünya genelinde kullanılan toplam enerjide fosil yakıtlardan petrol ilk sırada yer alırken; bunu sırayla kömür ve doğalgaz takip etmektedir. Küresel enerji arzının 2000 ve 2014 yılları arasındaki verileri incelendiğinde yıllık %2,2 oranında bir artış yaşanmıştır. Kömür (%3,8) ve doğalgaz (%2,4) en yüksek artışı gösteren kaynaklar olmuşlardır. Aynı yıllar arasında toplam enerji arzının yenilenebilir enerjiye oranı ise; yıllık %2,8 artış göstererek 2014 yılında %14,1’e yükselmiştir. Aynı yıllarda küresel nükleer enerji arzı ise düşüş göstermiş ve nükleer enerji tek düşüş gösteren enerji kaynağı olmuştur (Aslantaş 2018).

Yenilenebilir enerjide; güç kapasitesinde yaşanan büyük artışlar, maliyetlerin düşürülmesi, yatırımlardaki artışlar ve teknolojiye imkan veren gelişmeler gibi konularda her geçen yıl yeni rekorlar kırılmaktadır. Dünya çapında ihalelerde verilen düşük tekliflerin, ulaşımın elektrifikasyonuna dikkat edilmesi, dijitalleşmenin artışı, kömürsüz hale gelmeyi vaat eden yargı yetkileri, yeni politikalar ve karbon fiyatlandırmasıyla ilgili ortaklıklar ve hükümet düzeyinde belirlenen hedefler yenilenebilir enerjinin kullanımını etkilemektedir. Ayrıca özel sektör de, yenilenebilir enerjinin kullanılmasını teşvik etmede giderek daha fazla rol oynamaktadır.

Yenilenebilir enerji 2016 yılı itibarıyla, küresel toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık %18,2’sini oluştururken, modern yenilenebilir enerjinin %10,4’ünü temsil etmektedir. Yenilenebilir sektörler içinde fotovoltaik güneş paneli (PV) sektörü güçlenerek büyümesine devam etmiştir. Bu büyüme rüzgâr gücünün neredeyse iki katı (ikinci sırada) iken kömür, doğal gaz ve nükleer enerjiden daha fazla net kapasite eklenmiştir.

Dünyada sektör bazlı enerji tüketimleri sınıflandırıldığında ilk sırayı elektrik çevrim sektörünün, ikinci sırayı taşımacılık ve depolama sektörünün aldığı görülmektedir. Tarım sektöründe ise toplam tüketimin %1,5’i başta ısıtma ve havalandırma faaliyetleri olmak üzere soğutma, güç ve aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır.

Hazır set halindeki tak çalıştır solar kutu sistemleri incelerseniz seviniriz.

Paylaş: