PV ile Elektrik Enerjisi Üretim Maliyetleri

PV sistemlerin bir yıl içerisinde kesintisiz %99 teknik açıdan kullanılabildiğini, sadece %1 ihtimalle kullanılamaz olduğunu ifade edilmektedir. Bu durum ise ancak yıllık bakım çalışmaları için enerji üretilmemesi, güneş ışınımının olmaması durumunda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca değişken, sabit maliyetler ve elektrik üretim maliyetleri tartışılmıştır. Tesis büyüklüğü ve uygulanan teknolojiye bağlı olarak, harcamaların önemli derecede değişebildiği ifade edilmiştir. PV sistemlerinin kurulum maliyetleri genellikle modül ve invertör maliyetleri, tasarım ve montaj gibi giderlerini kapsadığı belirtilmiştir. ġekil 2.19’da tanımlanan PV sistemlere ilişkin maliyet yapısını göstermektedir.

Genel olarak, PV sistemlerde belirli maliyetleri artar iken bu maliyetlerin tesis büyüklüğü ile azalır olduğu vurgulanmıştır. Örneğin, 1 kW tesisin genel spesifik tesis yatırım maliyetleri ortalama 4 900- 6 800 € .kW-1 iken 3 kW tesisi aynı koşullar için 4 100 ila 5 600 € .kW-1 arasında değiştiği belirtilmiştir. 10 kW sistemi için genel yatırım maliyetleri yaklaşık 4 000 €.kW-1 ve bunlar kabaca 3 500 – 4 100 €.kW-1 arasında değiştiği 47 belirtilmiştir. Analizde 2 000- 5 000 kW tesisi için bu maliyetlerin avantajlı olduğu bu bağlamda büyük tesislerin daha avantajlı olduğu belirtilmektedir. Harcamaların büyük payı modül maliyetlerinin oluşturduğunu, buna göre modül maliyetlerinin genel yatırımların %55-65 olduğu ifade etmiştir. Genel maliyetlerde invertör maliyetleri sistemin genel yatırımlarının yaklaşık %7-12’lik bir paya, montaj çerçeveleri gerekli teknoloji (eğimli ya da düz çatılar üzerinde yükleme)’ye bağlı olarak, toplam yatırımların %10-15’ini oluşturduğu belirtilmiştir. Diğer masraflar panel montajı, çatı kurulumu yanı sıra genel elektrik malzemeleri ve tesis açma olarak belirtilmiştir.

Şebeke bağlantılı PV enerji üretimi esaslı, çatıya monte edilen bir sistem vasıtasıyla gerçekleştirilen; eğik bir çatıya montajlanmış, 3 kW’lık nominal kapasitesine sahip PV sistem, ayrıca 20 kW kurulu güce sahip bir endüstriyel binanın yatay çatısında bulunan bir sistem ele alınmıştır. Karşılaştırmalı analiz için, ayrıca yere bir çelik çerçeve üzerine monte edilmiş 2 000 kW fotovoltaik enerji santral için analiz yapılarak %16 hücre verimleri ile PV teknolojileri, STC’larını varsayarak, 3 farklı lokasyonda analiz edilmiştir. Buna göre; Güney Avrupa ve Orta Avrupa iklim koşulları ve mevcut teknik sınır koşulları altında, enerji miktarının tam yük saat boyunca yaklaşık 1 000 saat.yıl-1 , Orta AvrupaKuzey Avrupa Ülkeler için yaklaşık 800 saat/yıl, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri ise yaklaşık 1 200 saat.yıl-1 enerji alınabileceği ifade edilmiştir. Bu analiz için Güneş modüllerinin ömrü 30 yıl olduğu tahmininde bulunmuştur (Kaltschmitt ve ark., 2007).

Bu ürünü https://www.solarkutu.com/ sitesinden satın alabilirsiniz.
Bilgi için 05425014504 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.
mppt şarj kontrol
dc dc akü şarj cihazı

Paylaş: