Solar Panellerde Verim Düşümü Kaçtır

Tamamen ticari kullanıma dönük ve Birinci nesil olarak adlandırılan PV sistemler tek (sc-Si) ya da çok kristalli (mc-Si) yarı iletken temelli kristal silikon (c-Si) teknolojisilerdir. Tek kristalli modüllerin verimi %17-22 arasındadır. Bunlar verimlerinin yüksek oluşundan dolayı uzun vadeli yatırımlar için idealdir. Maliyetini geri ödeme süresi koşullara göre değişmekle birlikte yaklaşık 4-6 yıldır. 20 yıllık bir sürede %7 verim kaybı meydana gelir. Saf kristal gereksinimi yüzünden pahalıdır. Çok kristalli modüllerin verimli %14-17 arasındadır. Kristal yapıları tam homojen olmadığından ucuzdurlar. İlk yatırım maliyetini geri ödeme süresi tek kristalli modüllere göre daha uzundur. 20 yıllık bir sürede %14 verim kaybı meydana gelir.

Güneş ışığından PV panellerde oluşan elektrik akımı şarjı düzenlenerek bir akü sistemine depolanır. Binalarda elektrik tüketen araç-gerecin çoğunluğu alternatif akım ile çalıştığı için genellikle aküde depolanan elektrik bir invertörde alternatif akıma çevrilerek tüketilir. Bu sistemlere “şebekeden bağımsız (off-grid)” sistemler denilir. Üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası şebeke bağlantısı yapılarak satılabilmesi ise “şebeke bağlantılı (on-grid)” sistemler olarak adlandırılır.

Birinci nesil PV Teknolojileri düşük maliyetleri ve yüksek verimleri ile piyasaya hakim durumdadır. Son yıllarda ciddi maliyet düşüşü sağlanmış olmasına karşın, temel girdi maliyeti hala yüksek ve uygulamadaki verimleri ise hala istenen seviyede değildir. Bu girdilerde sağlanacak maliyet düşüşünün, çok kaliteli güneş kaynağına sahip olmayan bölgelerdeki enerji piyasasında rekabet edebilir bir seviyeye yetip yetmeyeceği belli değildir. Ayrıca uygulamada takip sistemlerinin ağır çelik konstrüksiyon olması çatı kurulumunu zorlaştırdığından ve paneller sabit konumlu olarak yerleştirildiklerinden zaten en fazla % 19 olan verimlerinin yaklaşık % 42’sini bu yüzden kaybetmektedirler. Kullanılan sistemlerde “ısı kaçakları”, “yüzey tozlanması”, ve “beklenmedik engeller” gibi durumlardan oluşan tüm kayıplar dikkate alındığı zaman “toplam kayıp” yaklaşık % 41’e ulaşmaktadır.

Bu ürünü https://www.solarkutu.com/ sitesinden satın alabilirsiniz.
Bilgi için 05425014504 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.
mppt şarj kontrol
dc dc akü şarj cihazı

Paylaş: