Tarımda Enerji Kullanımı

Gelişmekte olan birçok ülkede farklı tarımsal üretim işlemlerinde yaygın olarak “Kas gücü” kullanılır. Ancak tarım, özellikle dünyanın batı bölgelerinde 1945 yılından bu yana büyük ölçüde mekanik olmuştur. Bu da fosil yakıtların kullanıldığı mekanizasyon araçları sayesinde tarımda insan gücünün kullanımını sınırlandırmıştır. Günümüzde, 17 modern tarımsal üretim işlemlerinin fosil yakıt kullanılmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Tarım sektöründe bitkisel ve hayvansal üretim işlemleri belirli miktarda enerji kullanımını gerektirmektedir. Tarımda enerji kullanımı iki grupta incelenebilir: 1) Doğrudan enerji kullanımı: Bitkisel üretimde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirmede, tarım ürünlerinin taşınmasında, tarımsal ürünlerin işlenme ve değerlendirilmesinde kullanılan elektrik, petrol ürünleri, doğal gaz, kömür vb. enerjilerin kullanımını kapsamaktadır. 2) Dolaylı enerji kullanımı: Tarımsal mekanizasyon araç ve makinaları, kimyasal gübreler, tarım ilaçlarının üretim, paketleme ve taşınmasında kullanılan enerjileri kapsamaktadır.

Tarımsal üretim işlemleri arasında çok fazla miktarda enerji tüketilen başlıca işlemler: ürün kurutma, sulama, sera ve hayvan barınaklarının ısıtma ve soğutulmasıdır. Bu işlemler sırasında yaygın olarak fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan çevresel sorunların etkin bir şekilde önlenebilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik kullanılabilirliği ve uygulama yöntemi, bölgesel koşullara göre değişmektedir. Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir. Tarımda enerji kullanım etkinliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çevresel etki değerlendirmesi açısından önemlidir. Daha az enerji kullanarak çevreye en düşük düzeyde zarar vermek için sistem etkinliğinin artırılması gerekmektedir.

Hazır set halindeki tak çalıştır solar kutu sistemleri incelerseniz seviniriz.

Paylaş: