Trafo Nedir? Transformatör

Trafoların temel amacı elektrik gerilimini veya akımını yükseltmek veya alçaltmaktır. Transformatör olarak da bilinen cihazların içerisinde iki uçta demir nüve üzerine sarılı bakır telden sargılar bulunmaktadır. Bu bakır sargıların sarım sayısı elektriğin hangi oranda yükselip alçalacağını belirlemektedir.

Transformatör içerisindeki sargılarda kullanılan bakır teller birbirine değdiklerinde kısa devre olmaması için bakır tel üzerinde vernik vardır. Bakır tel üzerindeki vernik izalosyan sağlayarak manyetik alanın oluşmasına yardımcı olur.

Trafolar şarj cihazlarında kullanılacak kadar küçükte olabilir, bir şehri besleyecek kadar büyükte olabilir. Elektriğin geriliminin düşürülmesi veya artırılması gereken çoğu yerde kullanılan trafolar elektrik sistemlerinde olmazsa olmazlardandır.

Elektrik üretim santrallerinde üretilen yüksek voltajlı elektriği evlerimizde kullanmamızı sağlayan trafolardır. 220 volt ac ev elektriği ile 5 voltluk cep telefonunuzu şarj eden şarj cihazlarının içerisinde yine trafo(transformatör) vardır.

Trafoların içersinde bulunan primer ve sekonder sargılar arasında fiziksel bir bağlantı yoktur. Bu sargılar karşı tarafa elektriği iletirken manyetik alanı kullanırlar. Demir nüve kullanarak bu manyetik alanın düzgün iletilmesi sağlanır. %90-95 civarında verim ile karşı sargıya elektrik iletimi sağlanır.

Trafoların dönüştürme oranı sargıların sarım sayısı ile orantılıdır. Primerdeki sargı sayısı (bakırların demir nüve üzerindeki tur sayısı) ve sekonder taraftaki sargı sayısı oranı ile dönüştürme oranı hesaplanır. Birincil taraftaki sargı sayısı diğerinden az ise birincil taraftan verilen voltaj ikincil tarafta artarak çıkar. Akım ve voltaj trafolarda ters orantılı olarak dönüştürülür. Güç sabit olduğu için voltaj artarken akım düşer, akım artarken voltaj düşer.

Paylaş: