Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu

Mevcut santrallerin 1 045’i güneş, 597’si hidrolik, 260’ı doğal gaz, 171’i rüzgâr, 39’u kömür, 31 adedi jeotermal ve 178’i ise diğer santraller olduğu rapor edilmiştir. Son yıllarda, Türkiye’nin elektrik altyapısının güçlendiği, 2016 yılında tüketim artışıyla birlikte üretim artışının da yaşandığı ETKB raporunda belirtilmektedir. Elektrik sisteminin Avrupa elektrik sistemiyle bağlantısının da güçlendirildiği ifade edilmiştir.

15.04.2015 tarihinde Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi (TEİAŞ) ile Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri ağı (ENTSO-E) arasında Uzun Dönem Anlaşması (Long Term Agreement) imzalanmış ve Türkiye elektrik sistemi Avrupa elektrik sistemine kalıcı olarak bağlandığı belirtilmektedir. 14.01.2016 tarihli “Gözlemci üyelik” anlaşmasıyla ise TEİAŞ, ENTSO-E’nin ilk ve tek gözlemci üyesi olduğu ETKB raporunda belirtilmiitir. TÜİK (2017a)’in elektrik enerjisi verilerine göre, Türkiye’nin son 40 yıllık (1975-2015) elektrik enerjisi üretim kaynaklarına göre üretim payları (%) olarak Çizelge 10 2.4’de verilmişştir. Türkiye’de, son 10 yıl içerisinde elektrik enerjisi üretim kaynağı olarak YEK %1’den %7’ye çıkarak önemli bir noktaya gelmiştir.

ETKB (2017b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan 2016 yılı elektrik enerjisi raporuna göre, Türkiye’nin 2016 yılında brüt elektrik enerjisi tüketimi 278.3 TWh, elektrik üretimi ise 274.7 TWh olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. Aynı raporda, Türkiye’nin 2020 yılında elektrik tüketiminin “yüksek senaryoya” göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh’e ulaşacağı, “baz senaryoya” göre ise yıllık ortalama %5.5 artışla 357.4 TWh’e çıkması beklendiği belirtilmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla kurulu güç 78.497 MW seviyelerine ulaştığı vurgulanmıştır. Kurulu güç içerisinde, serbest üretim şirketleri %59, Elektrik Üretim Anonim şirketi (EÜAŞ) %27.8, yap-işlet santralleri %8.3, yap-işlet-devret santralleri %3.2, işletme hakkı devredilen santraller %1.3 ve lisanssız santraller %0.4’lük paya sahip oldukları ifade edilmiştir. Kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise; %35.4’ü hidrolik, %29.0’u doğal gaz, %22.1’i kömür, %6.1’i rüzgâr, %0.9’u jeotermal ve %7.4’ü ise diğer kaynaklar şeklinde olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2 321’e yükseldiği vurgulanmıştır.

Paylaş: