Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji adın da anlaşılacağı gibi herzaman devamı olabilecek enerjilerdir. Yenilebilir enerji fosil yakıtlardan sağlanan enerjiler gibi doğaya zarar vermeyen, insan sağlığına pek bir etkisi olmayan enerji türleridir.

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri

Güneş Enerjisi: Güneş ışınlarını kullanarak fotovoltaik paneller ile veya güneş ışınlarını odaklayan aynalar vasıtasıyla güneşten elektrik üreten sistemlerdir. Gün geçtikçe güneş panellerinin ve kurulumlarının fiyatları düşmekte ve verimlilikleri artmaktadır. Yenilenebilir enerjideki en önemli alan olan güneş enerjisi gelecekte fosil yakıtların verdiği zararları azaltma konusunda insanlığa en yardımcı kaynak olacaktır.

Güneş enerjisinden yararlanmak için çok büyük yatırımlar yapmaya gerek olmadığı için normal elektrik kullanıcıları dahi evlerinin çatısına güneş panelleri koyarak güneşten elektrik üretebilmektedir.

 

Rüzgar Enerjisi: Güneş enerjisi kadar yaygın kullanılmasa da rüzgar enerjisi de yenilenebilir enerjinin olmazsa olmazlarındandır. Son yıllarda offshore (deniz üstünde) kurulan rüzgar türbinlerinden çok daha yüksek verim elde edilmektedir.

HES: Hidroelektrik santraller insanların ilk elektrik santrali kurmaya başladığından beri var olan santrallerdir. Su ve yerçekiminin gücünü kullanarak enerji üreten bu santrallerde yenilenebilir enerji santralleridir.

Jeotermal Enerji: Yer altındaki çok yüksek sıcaklıkta suyu kullanrak enerji elde edilmektedir. (Kaplıcalar)

Biyokütle Enerjisi: Bitkisel ve hayvansal atıkların yakılmasıyla enerji üreten santrallerdir.

Dalga Enerjisi: Deniz ve okyanus kıyılarına kurulan sistemler vasıtasıyla dalgaların gücünü kullanarak enerji elde edilmektedir.

Füzyon Enerjisi: Yenilenebilir enerji türleri için sayılması tartışma konusu olabilecek bir enerji türü olan Füzyon enerjisi hidrojeni kullanarak enerji ürettiği için diğer türler gibi sonsuza kadar kullanılabilecek bir enerjidir. Fisyon enerjisi gibi radyasyon tehlikesi veya diğer zararları çok çok az olan bu enerji türü geleceğin enerji türlerinden biridir.

 

Paylaş: