PLC Yapısı

PLC’ler ana yapı olarak üç ana bölümden oluşurlar. Giriş birimi, merkezi işlem birimi ve çıkış birimidir. Giriş biriminden alınan veriler, merkezi işlemci biriminden PLC`ye yazılan programa göre işlenir ve çıkış birimine aktarılır.

Kontrol edilen sistemin değişkenleri giriş birimine algılayıcılar ve girişler kablolarla bağlıdır. Sistemdeki sınır anahtarları, butonlar, on-off kapasitif sensörler, endüktif sensörler çıkışlarında 0 veya 1 bilgisi üretirler. Bu bilgi dijital bilgidir. 0 bilgisi 0 volttur. Ancak 1 bilgisi algılayıcının çalışma gerilimine göre değişir.
Günümüzde sanayide kullanılan birçok PLC`ler 24 VDC ile çalışmakta olduğu için algılayıcı çıkışları da 0-24 V olmaktadır. Giriş birimine gönderilen dijital bilgiler yani 0-1 verileri dijital giriş kısmına bağlanır. Sistemdeki basınç, seviye, sıcaklık, pH vb. algılayıcılar çıkışlarında ölçümlerine göre çıkış verecektir. Bu algılayıcılar kullanım yeri ve kullanıcının isteği doğrultusunda, 0-5 V, 0-10 V, 0-20mA, 4-20 mA gibi çıkış verenleri bulunmaktadır. Bu tür bilgiler analog bilgidir. Giriş birimine gönderilen analog bilgiler, PLC giriş birimindeki analog giriş kısmına bağlanır.

Aritmetik ve mantık işlemler merkezi işlem birimi kısmında yapılır. Giriş biriminden okunan bilgiler merkezi işlem birimine ulaşır. Merkezi işlem birimi, PLC
üzerindeki programa göre gelen bilgileri aritmetik ve mantık işlemlerine tabii tutar. Bu işlemler sonucunda PLC`nin çıkış birimini kumanda eden komutları gönderir.

PLC Yapısı

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.

Merkezi işlem biriminden gelen talimatlara göre üzerinde bulunan çıkışlar çıkış birimi tarafından yönetilir. Çıkış birimi, kumanda edeceği elemana göre; röleli, triyaklı ve transistörlü olabilmektedir. Sisteme analog bir bilgi verip, oransal bir kumanda yapacaksa transistörlü veya triyaklı bir çıkış birimi seçilmelidir. Bunun için analog çıkış birimi tercih edilmelidir. Bir röle veya kontaktör kumanda edilecekse, röleli bir çıkış birimi seçilmelidir. Bunun için dijital çıkış birimi tercih edilir.