Çift Cidarlı Reaktör Tank Sıcaklık Kontrol Örneği

PID Yönteminin PLC‟ de Yazılarak Gerçeklemesi: Çift Cidarlı Reaktör Tank Sıcaklık
Kontrolü Örneği” isimli Yüksek Lisans Tezinde; Son yıllarda endüstriyel uygulamalarda
sıkça kullanılmaya başlanılan PID denetleyicilerin yapısı, tasarımı ve uygulamasının ele
alındığı bu çalışmada bir çift cidarlı (ceketli) reaktör tank ısıtma sisteminin PLC tabanında
PID yöntemiyle kontrolü yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle temel kontrol sistemleri
hakkında bilgi verilmiştir. Kullanılan çeşitli denetleyicilerin yapıları tanıtılmış, bunların
sistem karakteristiklerine etkileri anlatılmıştır. Bir çift cidarlı reaktör tank sisteminin
doğrusallaştırılmış transfer fonksiyonu elde edilerek PID ile kontrol edilmiştir. PID
katsayılarının belirlenmesinde Cohen – Coon, Ziegler – Nichols gibi ayar yöntemleri
kullanılmıştır.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.