Robot Kol Tahrik Yöntemleri

Günümüzde, endüstride kullanılan robot kollarda çok farklı tahrik yöntemleri kullanılmaktadır. Modern yapıya sahip robot kollarda ise en çok tercih edilen tahrik yöntemi servo motorlar ile yapılan elektrikli tahrik yöntemleridir. Aşağıda robot kol tahrik yöntemleri ile özellikleri açıklanmıştır:

Pnömatik tahrikli robotlar

Pnömatik sistemin temel avantajı, robot kontrolünün elektrikli tahrik ve hidrolik tahrik yöntemlere göre çok daha kolay olmasıdır. Pnömatik tahrikli sistem, genellikle küçük robotlarda tercih edilir. Basınçlı hava, sanayi kuruluşlarının çoğunda hazır bulunduğu için pnömatik tahrik yönteminin diğer yöntemlere göre maliyeti düşüktür.


Pnömatik tahrik, ucuz olması nedeniyle açık çevrimli kontrolde kullanımı çok yaygındır. Havanın temizliği, ucuzluğu ve iş yerlerinde hazır olarak bulunması gibi özellikler pnömatik tahrikin belli başlı kullanım avantajlarını oluşturur. Bunun yanında pnömatik sistemler, karmaşık dişli düzenek gerektirmeyen direk tahrikli mekanizmalarda da çok kullanılırlar.


Gıda ve ilaç sektöründe, pnömatik sistemi kullanan robotlar kullanılmaktadır. Bunun nedeni insan sağlığına doğrudan etki eden ürünlerin üretilmesidir. Pnömatik tahrik, hidrolik tahrik yönteminden daha temiz olduğu için özellikle gıda sektöründe hizmet veren işletmelerde daha fazla kullanılmaktadır.

Elektrik tahrikli robotlar

Robotlarda, elektrik tahriki olarak step motorlar ve servo motorlar kullanılır. Step motorlar ve servo motorlar adım adım hareket edebilirler ve adım sonunda salınım yapmazlar. Servo motorların geri besleme özelliği olması nedeniyle robot kol tahrikinde en çok kullanılan yöntem olmasını sağlamıştır.


Step ve servo motorlar, sürücü ile kullanılır. Step motorlar, geri besleme düzeneğinin bulunmaması nedeni ile servo motorlara göre daha ucuzdur. Maliyeti nedeni ile step motorlar robot sistemlerinde tercih edilmektedir.

Hidrolik tahrikli robotlar

Robot kola daha fazla hız ve daha fazla güç kazandırması hidrolik tahrikin en önemli
avantajıdır. Bu sistemin dezavantajları ise robotun fazla yer kaplaması, yağ kaçaklarının rahatsız etmesi ve robot kol kontrolünün zor olmasıdır. Bu yüzden gıda ve ilaç sanayisinde tercih edilmezler. Elektrik motor tahrikli robot kollar, büyüdükçe maliyetleri de artarken hidrolik tahrikli robot kollarda maliyet çok artmaz.


Hidrolik tahrik sistemi, ezme sıkma gibi güç gerektiren işlem robotlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.