SCADA Nedir?

SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition’ın cümlesinin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı olarak Merkezi Denetim ve Veri Toplama anlamına gelmektedir. SCADA ağları, elektrik ve doğal gaz hizmetleri, su ve kanalizasyon hizmetleri, demiryolları ve diğer kritik altyapı kuruluşları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlara genellikle Dağıtılmış Kontrol Sistemleri (Distributed Control Systems- DCS) denilmektedir.

SCADA sistemleri, donanım ve yazılım bileşenlerini içerir. Donanım, verileri toplar ve verileri, verileri işleyen ve zamanında bir insan-makine arayüzüne (HMI) sunan diğer sistemlere ileten saha kontrol sistemlerine besler. SCADA sistemleri ayrıca süreç durumu ve sorunları raporlamak için tüm olayları kaydeder ve günlüğe kaydeder. SCADA uygulamaları, koşullar tehlikeli hale geldiğinde sesli alarmlar vererek uyarır.

SCADA with 3D Imaging for Water Treatment Plant | WWD

PLC, DCS, RTU, MTU, SCADA, HMI, Endüstriyel PC ve diğer otomasyon projelerinizin gerçekleştirilmesi, bakımı ve arıza çözümü için Uslu Smart Otomasyon firmamızdan mühendislik hizmeti alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen iletişim sayfasından bize ulaşınız.

SCADA, bir fabrika, tesis veya diğer uzak konumlardaki çeşitli sensörlerden veri toplayan ve bu verileri merkezi bir bilgisayara gönderen ve ardından verileri yöneten ve kontrol eden bir sistemdir. Bir SCADA ağı, operatörlerin çok sayıda Uzak Terminal Birimini (Remote Terminal Units-RTU) izlemek ve kontrol etmek için kullandığı birden fazla Ana Terminal Biriminden (Master Terminal Units-MTU) oluşur. Anahtarlar ve kapak kontrolörleri gibi SCADA ekipmanları, gerçek zamanlı izleme ve kontrol sağlamak için bağlanabilmektedir. Haberleşmesi bir Yerel Alan Ağı olan (Local Area NetworkLAN) üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sağlanmaktadır. Bir SCADA sistemi, bir boru hattındaki sızıntının nerede olduğu gibi bilgileri toplar, bilgileri merkezi bir veri toplama sistemine geri aktarır, ana istasyonu sızıntı olduğu konusunda uyarır, sızıntının olup olmadığını belirlemek gibi gerekli analiz ve kontrolleri yapar. Sonrasında bilgileri istenildiği gibi tablo veya grafikler gibi sunabilmektedir.

SCADA sistemleri fabrikalar, akıllı tesis binaları, havaalanları, kara ve deniz taşımacılığı, uzay fırlatma ve kontrol istasyonları, kamu kurum ve kuruluşlar, özel şirket ve tesisleri kapsamaktadır. Ayrıca HVAC sistemlerine erişim, tüketilen enerjinin kontrolü ve sahadan gelen verileri izleme alanlarında da kullanılmaktadır. SCADA’nın sayısız faydaları, güvenli, etkin ve kullanıcı dostu kullanımı bakımından endüstriyel işletmelerin ve fabrikaların birçok ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.