Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA)

SCADA sistemleri endüstriyel otomasyon sistemlerinde bilgisayar üzerinden tesisi kontrol etmek, tesiste sensörler ve makinelerden gelen bilgileri göstermek ve depolamak için kullanılan bilgisayar programları ve veri tabanlarıdır. Bir çok PLC, DCS markasının kendine ait SCADA sistemi olduğu gibi sadece SCADA programı üreten firmalar da vardır.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.

endüstriyel kontrol

SCADA’nın tanımı ve tarihçesi

SCADA terimi, İngilizce “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin alınmasından oluşur. SCADA sistemleri, geniş bir bölgede
bulunan birimlerin merkez bilgisayar aracılığıyla kontrol edilmesi, izlenmesi, birimlere ait geçmiş verilerin saklanma vazifesini yapan sistemlere verilen genel bir isimdir.
Operatörler, SCADA sistemlerini sayesinde bir prosesin işleyişini görüntüleyerek kontrol ve kumanda ederler. Endüstriyel proseslerde telekomünikasyon
sistemlerinde, ulaşım sektöründe, enerji santrallerinin kontrolünde kullanılmaktadırlar. SCADA sistemleri sayıları yüzbinleri bulan prosesleri kontrol edebilmektedir.
SCADA sistemleri, özet olarak; en az maliyetle, kontrol edilen sistemde belirlenen hedefleri tutturabilecek üretim ve denetim sürecinin ve bu süreçte yer alan
sistem elemanlarının anlık olarak izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamalardır.