SCADA’nın Avantajları

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüz dünyasında otomatik kontrol sistemleri de buna paralel olarak hızla gelişmektedir. İleri endüstriyel toplumlarının
hepsinde kullanılmakta olan ve ülkemizde de hemen hemen her alanda yaygınlaşmaya başlayan otomatik kontrol sistemleri hakkında kısa bir inceleme sunulacaktır. Modern üretim süreçlerinde endüstriyel otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez oluşu yüksek verim ve kaliteli üretim ile, bu sistemleri kontrol eden elemanların hem ucuz oluşu hem de istenilen vazifeleri tam olarak yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece iş hızı ve üretim kalitesini artırmakla kalmayıp endüstriyel kazalar ve iş hatalarının da azaltılması sağlanmıştır. Bu gibi sebeplerden dolayı üretim süreçlerinde PLC ve SCADA sistemleri endüstride en çok tercih edilen sistemler haline gelmiştir.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.

scada plc bilgisayar


Başta PLC olmak üzere bir çok kontrolörden oluşan otomasyon sistemleri; fabrikaların otomasyon sistemlerinde ve modernizasyonlarında, iç mekanların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme otomasyonlarında, asansör kumanda panolarında, enerji dağıtım ağlarının yönetiminde, otomotiv endüstrisinde, fermantasyon sistemlerinde, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, boya, tekstil, kimya ve ilaç sanayi gibi hassas dozajlamanın gerektiği noktalarda; sıcaklık, basınç, debi, hız, ağırlık vb. fiziksel parametrelerin ölçülmesi, gösterilmesi ve istenilen tolerans değerinde tutulmasında, proses verilerinin karşılaştırılması, raporlanması ve saklanmasında, endüstriyel tesislerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi gibi yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Yukarıda anlatıldığı gibi minimum maliyetle, üretilen ürünün kalite ve veriminin artmasının istendiği hemen hemen her alanda kullanılan otomatik kontrol sistemleri için gerekli yapıyı kurmak; işletmelerin, üretim prosesleri arasında veri iletişimine olanak sağlayarak daha üst düzeyde yönetim ve planlanan hedeflere maksimum verimlilikte ulaşılabilmesine katkılar sağlamaktadır.