MTU Nedir? ( Master Terminal Unit )

Kontrol Merkezi sistemin güvenirliğinden sorumludur. Sistem içerisinde gerçekleştirilen her türlü işlem için yetki tanımlanması gerekmektedir. Bu yetkilendirme işlemlerine, işletme modellerinde değişiklik yaparken, sistemin arıza durumu gibi değişik nedenlerle ortaya çıkan her türlü işlem için müsaade edilmesi veya denetlenmesi görevini üstlenir. Tipik bir MTU’nun olası giriş ve çıkışları aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

MTU ( Master Terminal Unit ) yönetici giriş ünitesi olarak Türkçeye çevrilebilir ama yaptığı işlevler göz önüne alındığında Kontrol Merkezi olarak da adlandırabilir. Kontrol Merkezi ise, tesisin bilgisayar destekli bir yapıda kontrol edilerek, izlendiği ve yönetildiği kısım olarak tanımlanabilir.

Sistemin kalbinde ana terminal birimi (MTU) bulunur. Ana terminal birimi tüm iletişimi başlatır, verileri toplar, bilgileri depolar, bilgileri diğer sistemlere gönderir ve operatörlerle arayüz oluşturur. MTU ve RTU arasındaki en büyük fark, MTU’nun ikisi arasındaki neredeyse tüm iletişimi başlatmasıdır. MTU ayrıca tesisteki monitörler, yazıcılar ve diğer bilgi sistemleri gibi diğer çevresel cihazlarla da iletişim kurar. Operatöre yönelik birincil arayüz, vanaların, pompaların vb. bir temsilini gösteren monitör veya CRT’dir. Gelen veriler değiştikçe ekran güncellenir.

Kontrol merkezinin sistem içeresinde kumanda görevini, gerekli bilgilerin toplanmasını, uygun bir veri tabanı içerisinde bilgilerin depolanmasını, gelen verilerin ve alarmların analiz programları ile yorumlanmasını, veriler üzerinde işlem yapılmasını, bunların yazılım programı vasıtasıyla görüntülenip yazıcıdan çıktı alınmasını MTU sağlar.

PLC, DCS, RTU, MTU ve diğer otomasyon projelerinizin gerçekleştirilmesi, bakımı ve arıza çözümü için Uslu Smart Otomasyon firmamızdan mühendislik hizmeti alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen iletişim sayfasından bize ulaşınız.