PLC Programlama Teknikleri

Ladder(merdiven) programları: Ladder programlama, kumanda devresinin Amerikan normuna benzer. Temel mantık elemanları, kontaklar bobinler ve kutular şeklindedir. Ladder programı görsel bir programlama olduğu için programlama kolaylığı sağlar. Bunun yanında karmaşık ve büyük devreler programlanırken ladder diyagramının fazla yer kaplaması istenmeyen bir durumdur.


Komut Listesi (STL) Programlama: Komut listesi programları isminden de anlaşılacağı üzere, istenilen işlevleri yerine getiren bir dizi komut satırından oluşur. Ladder programındaki grafik gösterimler yerine komut formatı kullanılır. STL programlama sayfada az yer kaplar.

plc ladder program


Fonksiyon blok diyagramı (FBD) programlama: Programlama lojik kapı sembolleri ile yapılır. Temel mantık programlama olarak kullanılmaktadır. Devre lojik kapılar ile kurulmak isteniyorsa bu programlama yöntemi kullanışlıdır.


PLC giriş elemanları temaslı ve temassız algılayıcı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Temaslı algılayıcılara şalterler, butonlar ve anahtarlar örnek gösterilebilir. Sensör çeşitleri temassız algılayıcılar grubundadır. Temassız algılayıcı seçilirken sensörlerin çıkış gerilimlerinin 24 volt olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sensörlerde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus sensör çıkışının analog veya sayısal olmasıdır. Temassız algılayıcıların çıkış gerilimi 24 volt değil ise sensörler röle üzerinden PLC cihazının girişine bağlanmalıdır. Kontaktör, röle, motor, selenoid valf, lamba ve analog çıkış elemanları PLC çıkış elemanlarına örnek gösterilebilir. Çıkış elemanları seçilirken elemanların çektiği akım dikkate alınmalıdır. Çıkış elemanları yüksek akım veya darbeli akım çekiyor ise bir röle üzerinden sürülmesi daha uygun olur.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.