PLC’lerde Kod Yazma

PLC’ler (Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler), fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan otomasyon cihazıdır. Normal bilgisayarların aksine PLC’nin birçok giriş ve çıkışı (I/O) vardır. En büyük artıları ise elektriksel gürültülere, sıcaklık farklarına
ve mekanik darbelere karşı dayanıklı tasarlanırlar. Bu denetleyici sistem, giriş bilgilerini gözle görülmeyecek hızlarla tarayarak buna uygun çıkış bilgilerini gerçek zamana yakın, cevap verecek şekilde çalışır. PLC, kısa sürede daha çok ve kaliteli ürün üretme, çok düşük hata oranlarına sahip üretim yapma gibi unsurların ön plana çıkmasında büyük rol oynar. PLC içerisine yazılan programlama dilleri, genel itibariyle merdiven (ladder) diyagramı, fonksiyon bloğu, yapısal metin (structure text) ve komut listesi (instruction list) şeklinde sıralanabilir.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.

Merdiven (Ladder) Diyagramı Programlama Dili

PLC programlama yapılırken en yaygın kullanılan dillerden biridir. Elektrik devrelerini temel alan programlama dilidir. Kısaca LD (Ladder Diagram) olarak
bilinmektedir. Programlama yapılırken yazılan komutlar alt alta yazıldığı için merdiven görünümü oluşturmaktadır. Bu yüzden Merdiven (Ladder) diyagramı programlama dili denir. Resimde merdiven (ladder) programlama dili örneği yer almaktadır.

Fonksiyon Blok Diyagram (FBD) Programlama Dili

Sinyal ve veri akışını fonksiyon blokları üzerinden anlatmak için kullanılan grafiksel bir dildir. Fonksiyon blok diyagramı, kontrol sistemleri algoritmaları ile
mantık kapıları arasındaki ara bağlantıyı ifade etmek için çok kullanışlıdır. Aşağıda fonksiyon blok diyagram (FBD) programlama dili örneği yer almaktadır.

Structured Text (ST) Programlama Dili

Yapısal programlamayı teşvik eden üst düzey bir programlama dilidir. PASCAL’a çok benzer bir yapısı (sözdizimi) vardır. Yani daha çok programlamayı
bilenleri hedef almaktadır. Aşağıda structured text (ST) programlama dili örneği yer almaktadır

Instruction List (IL) Programlama Dili

Benzer talimatlara dayanan assembler benzeri düşük seviyeli bir PLC programlama dilidir. Aşağıda instruction list (IL) programlama dili örneği yer almaktadır.

Yapısal metin (Structured text) yazılım dili, programlama mantığına daha çok hakim yazılımcılar tarafından zor, karmaşık algoritmaların daha kısa süren kodlamalar ile yazılıma aktarılmasını sağlamaktadır. Yapısal metin (Structured text) formatı bu açıdan hem kolaylık sağlamakta hem de programın çevrim süresini daha kolay bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır. Merdiven (Ladder) diyagramı basit ve karmaşık seri PLC’lerde yazılabildiği gibi, yapısal metin (structured text) yazılım dili sadece karmaşık seri PLC’lerde kullanılabilmektedir.