SCADA’nın Kullanım Alanları

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin temel amacı, üretim aşamasında kullanılan insan gücünü en aza indirerek insani hataların önüne geçilmesi ve belirli bir
standardizasyon sağlanarak ürün kalitesini ve hızını artırmaktır. SCADA sistemleri uzaktan haberleşmeye olanak sağlayarak özellikle ulaşılması zor ve uzak mesafelere müdahale etmeyi kolaylaştırır ve ekonomik avantajlar sağlar. Günümüzde enerji üretim tesislerinde, su depolama ve nakil işlemlerinde, doğalgaz dağıtım hatlarında, ulaşım ve inşaat sektöründe, güvenlik ve bankacılık sistemlerinde, yem üretimi ve iklimlendirme gibi çeşitli alanlarda bu tarz sistemler uygulanmaktadır.

PLC’lerin kullanıldığı çoğu projede SCADA kullanılabilmektedir. PLC kullanılan çok küçük ölçekte veya insan müdahalesi gerektirmeyen sistemlerde SCADA veya HMI kullanılmazken, küçük ölçekli bazı yerlerde HMI kullanılmakta daha büyük ölçekteki PLC olan tesislerde bilgisayardan kontrol için SCADA kullanılmaktadır. DCS olan hemen her sistemde ise SCADA kullanılmaktadır.

scada nerde kullanılır

Atık su artırım tesisleri, temiz su pompa tesisler, şalt sahaları, gıda üretim fabrikaları, lastik fabrikaları, demiryolu sinyalizasyon sistemleri gibi çok çeşitli endüstriyel tesislerde SCADA kullanılmaktadır. SCADA’nın en önemli fonksiyonlarından birisi de makinelerin her an izlenebilir ve kontrol edilebilir yapıda olmasıdır.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser, enerji analizörü gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.