Ultrasonik Sensör Teknik Bilgi

Bir cismin var olduğunu saptamak için kullanılan sensörlerden bir tanesi de ultrasonik sensörlerdir. Bu sensörler, yaydığı ses dalgalarının cisimlere çarpıp geri
yansıması prensibi ile çalışır ve bu prensip ile cismin olup olmadığı bilgisini verir. Ultrasonik dalgaların yansıma özelliği kullanılarak ultrasonik sensörler üretilmiştir.
Genel itibariyle sıvılar, sert yapıdaki cisimler vb. ürünler ultrasonik ses dalgalarının büyük bir kısmını geriye yansıtırlar. Bununla birlikte pamuklu ve yünlü ürünler
ultrasonic dalgaları emerler.


Piezoelektrik seramiklere bir voltaj uygulandığında, uygulanan voltajın genliğine ve birim zamandaki periyoduna göre bir mekanik titreşim oluşur. Öte yandan
bu olayın tam tersi olarak, piezoelektrik seramiklere mekanik bir titreşim uygulandığında, titreşimin şiddetine bağlı olarak bir voltaj oluşur. Bu iki prensipten yola
çıkarak ultrasonik sensörler üretilmiştir. Ultrasonik sensörlerde alıcı ve verici olmak üzere iki bileşen bulunmaktadır. Ultrasonik dalgayı oluşturan verici ve vericinin
gönderdiği dalgayı döndüğünde algılayan alıcının yapısında ince piezoelektrik seramikler yer almaktadır. Ultrasonik sensörlerde bu alıcı, verici yapısı birbirinden bağımsız olabileceği gibi birleşik olarak da bulunabilir.

Otomasyon projelerinizde teknik destek ve mühendislik hizmeti almak için iletişim sayfasından Uslu Smart Otomasyon ekibimize ulaşabilirsiniz. PLC, Scada, Rtu, HMI, DCS, MTU, Sensör, Transmitter, transdüser gibi otomasyon cihazları için teknik destek ve teklif alabilirsiniz.

ultrasonik sensör


Ultrasonik sensörler genel olarak endüstriyel uygulamalarda kullanıldığı gibi farklı alanlarda da kullanımları mevcuttur. Örnek olarak; otomatik kapı sensörleri, araç
park sensörleri, hırsız algılama sensörleri gibi sensörler ultrasonik sensörlerin kullanıldığı bazı alanalardır. Endüstriyel uygulamalarda ise sıvı seviyesi algılama, sert cisimlerin var yok uygulamalarında ve daha birçok uygulamada kullanılırlar. Projede hidrolik güç ünitesi içerisinde yer alan hidrolik yağın seviye ölçümü için ultrasonik sensörler kullanılmış olup, hidrolik güç ünitesi üzerine montajı yapılmıştır. Projede kullanılan ultrasonik sensör Şekil 3.28’de gösterilmiştir.