OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ


Mikro türbin tesislerinde klasik kontrol sistemi işlem alışı aynı kalmakla beraber, gelişen dijital teknoloji ile birlikte elektromanyetik rölelerin yerlerini dijital teknolojiye göre çalışan elektronik devreler almıştır.

Otomatik kontrol sistemi, geleneksel kontrol sistemine göre daha geniş ölçekte ve kolaylıkla bilgi toplanması, değerlendirilmesi, saklanması ve kayıt edilmesi imkanlarını vermektedir. Ayrıca, bilgisayar ekranında santral konumunu, işletme şeklini, arızaların nerede ve hangi sıra ile olduğunu izleme imkanını vermektedir.

Otomatik kontrol sistemleri hakkında mühendislik desteği almak için Uslu Smart Otomasyon sistemleri firmamıza iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.


Otomatik kontrol sistemi; analog ve dijital girdi ve çıktıların yapıldığı, değerlendirildiği ve mantık devrelerinin programlanabildiği işlem kontrol ünitesinden (PLC), frekans regülatöründen (türbine governor), gerilim regülatöründen (AVR), otomatik senkronizasyon cihazından, operatör ve uzak (Remote) terminal ünitelerinden, dijital elektronik koruma rölelerinden, bilgisayar ile yazıcılardan ve bu elektronik cihazlar arasındaki haberleşmeyi temin eden iletişim sisteminden oluşmaktadır.